domykanie tematu konfiguracji apacza

Wykorzystam ten wpis jako pewnego rodzaju TODO 🙂 Z kluczowych funkcjonalności jakie udało się dowieźć to dodawanie nowych virtualhostów apacza. Skoro powiedzieliśmy „A”, trzeba powiedzieć jeszcze „B” i „C” i dorobić możliwość edycji istniejących virtualhostów oraz dać możliwość ich kasowania. Tylko w ten sposób będzie można powiedzieć, że w tym obszarze już jest wszystko zrobione.

Edycja jest zasadniczo prosta do zrealizowania. Wczytam sobie dane z bazy do formularza, który pojawi się w okienku modalowym. Po zatwierdzeniu zmian poleci update danych odpowiedniego wiersza w tabeli oraz update wersji konfiguracji, który wymusi ponowną rekonfigurację hosta.

W przypadku kasowania sprawa będzie nieco bardziej skomplikowana. Nie wystarczy skasować rekordu z bazy. Trzeba poinformować klienta, że z danego hosta należy usunąć konfigurację witryny. Dialog kasowania będzie miał opcję (checkbox) do zaznaczenia – czy chcesz skasować pliki witryny.

Zatwierdzenie zmian w formularzu zmieni zawartość kolumny status z A (active) na D (delete) lub R (usuń konfigurację i katalog strony) Proces klienta, który zaraz po wysłaniu danych systemowych sprawdza dostępność nowej konfiguracji, będzie też sprawdzał, czy są do skasowania jeszcze jakieś witryny. W zależności od odebranej flagi będzie przeprowadzał odpowiednią akcję. Proces serwera po przesłaniu tych informacji do klienta usunie rekord z bazy.