Format logów

Przetwarzanie informacji zawartych w logach może stać się prawdziwą udręką jeśli jest w nich bałagan. Trzymanie się jednego spójnego formatu jest rzeczą, na którą chcę w tym projekcie położyć szczególny nacisk. Logi będą wyglądały w ten sposób:

2016-03-12 10:54:01 [INFO] (main) Spine-Agent startuje....
2016-03-12 10:54:01 [INFO] (sender) sender .... Done
2016-03-12 10:54:01 [INFO] (reciver) reciver .... Done
2016-03-12 11:43:06 [WARN] (sender) Blad polaczenia z serwerem, ponawiam probe...

Specyfikacja formatu:

  • YYY-MM-DD hh:mm:ss – timestamp
  • [FACILITY] – kategoria  wpisu. Określa jego krytyczność. Wartości jakie mogą się pojawić: INFO, WARN, ERROR
  • (proces) – informacja, którego procesu dotyczy wpis. Możliwe Wartości: main (główny proces), sender, reciver
  • Wiadomość – informacja o zdarzeniu