Przebudowa menu

newmenuKiedy dotarłem do etapu w którym przystąpiłem do implementacji kont htpasswd długo zastanawiałem się co zrobić z menu, które oparłem na zakładkach. Zdałem sobie sprawę, że ich użyteczność dość szybko się kończy.

Uznałem, że dodawanie nowej konfiguracji vhosta (1) można przenieść do zakładki, która zawiera listę dodanych już wcześniej konfiguracji. Dzięki temu w jednym miejscu mamy całą funkcjonalność, która stanowi jakąś tam całość. Czyli na tej samej podstronie możemy dodawać / edytować / kasować (TODO) vhosty.

W osobnym miejscu wylądowało dodawanie kont użytkowników (2), którzy zostaną dodani do plików htpasswd na podłączonych do systemu serwerach.

Kolejną zmianą było menu boczne. Wcześniejsze – płaskie rozbudowałem o podkategorie (3), które kierują do odpowiednich zagadnień: np. konfiguracji serwera www.

Cechą template’u, który użyłem jest to, że po kliknięciu na którykolwiek link w menu. Lista się zwija. Więc jeśli chcielibyśmy będąc na podstronie „Informacje” wejść do „Serwer WWW” musielibyśmy ponownie rozwinąć odpowiednią pozycję w menu. Aby ułatwić nawigację wprowadziłem bread crumb menu, które zawiera odnośniki do wszystkich opcji dostępnych dla danego serwera w menu. (4) Dzięki temu nie musimy ponownie przeklikiwać się przez boczne menu.