Szkielet agenta

Myślę, że już mam gotowy szkielet programu w którym będę osadzał już kolejne funkcje, dokładał kolejne funkcjonalności. Po odpaleniu programu w systemie uruchamiają się trzy procesy. Procesem nadrzędnym jest spine-agent. Wywołuje on następujące procesy:

 • spine-reciver: Ten proces będzie odpowiedzialny za modyfikowanie plików konfiguracyjnych na serwerze oraz pośrednio za przeładowywanie konfiguracji
 • spine-sender: Zgodnie z interwałem czasowym będzie wysyłał bieżące informacje na temat danego serwera takie jak uptime, czy zajętość przestrzeni dyskowej. Za jego pomocą będzie można też monitorować działanie serwera.
phobos  2780 0.0 0.0  4196  84 ?  S  01:52  0:00  \_ ./spine-agent
phobos  2781 0.0 0.0  4196  84 ?  S  01:52  0:00    \_ spine-reciver
phobos  2782 0.0 0.0  4196  84 ?  S  01:52  0:00    \_ spine-sender

Program został w ten sposób napisany, że kończąc proces nadrzędny (spine-agent) wyłączą się również procesy potomne. Ułatwi to w przyszłości stworzenie skryptu do restartu usługi.